כאשר סוכן הביטוח דורש מהמבוטח מסמכים נוספים לצורך עריכת הביטוח (הקמת הפוליסה) עליו להבהיר למבוטח באופן חד משמעי שכל עוד לא יעביר מסמכים אלה- אין לו פוליסת ביטוח בתוקף.

בית המשפט השלום קיבל את תביעת המבוטח שטען כי סבר שיש לו פוליסת ביטוח בתוקף למרות שנדרש להעביר מסמכים נוספים מסוכן הביטוח לצורך השלמת חוזה הביטוח. התובע רכש משאית לצרכי…

להמשך קריאה

סוכן ביטוח שלא וידא כי קיימת התאמה בין דרישת הכיסוי של המבוטח לבין הפוליסה שהונפקה לו, התרשל הן כלפי המבוטח והן כלפי חברת הביטוח

בית המשפט המחוזי קבע, כי חברת הביטוח רשאית לקבל שיפוי מסוכן הביטוח לאור התרשלותו באי הנפקת פוליסה כך שתכלול כיסוי ביטוחי גם לנהג צעיר מתחת לגיל 24. ראשיתה של התביעה…

להמשך קריאה

אחריות סוכן הביטוח לביטוח חסר שנגרם למבוטח עקב התרשלותו של סוכן הביטוח

בית המשפט השלום קיבל את עמדת המבוטח כי כוונתו הייתה לבטח את השיפורים שביצע במבנה ולא את המבנה עצמו תוך התייחסות לאחריות והמצגים של סוכן הביטוח. המבוטח הינו הבעלים של…

להמשך קריאה
סגירת תפריט
דילוג לתוכן