סוכן ביטוח שלא וידא כי קיימת התאמה בין דרישת הכיסוי של המבוטח לבין הפוליסה שהונפקה לו, התרשל הן כלפי המבוטח והן כלפי חברת הביטוח

בית המשפט המחוזי קבע, כי חברת הביטוח רשאית לקבל שיפוי מסוכן הביטוח לאור התרשלותו באי הנפקת פוליסה כך שתכלול כיסוי ביטוחי גם לנהג צעיר מתחת לגיל 24.

ראשיתה של התביעה בנזקי פח לרכב שמבוטח תבע בגינם את המבטחת ואת סוכן הביטוח שטיפל בהוצאת הפוליסה, תביעתו של המבוטח נדחתה בטענה שהנהג היה בעת התאונה בן 18, בעוד שהפוליסה מקנה כיסוי ביטוחי לנהגים מעל גיל 24 בלבד.

המבוטח פנה לחברת הביטוח ונדחה על ידה בטענה שאין כיסוי לנהג בגיל 18.
חברת הביטוח טענה כלפי סוכן הביטוח, כי ככל שייקבע כי סוכן הביטוח התבקש לערוך פוליסה לנהג חדש ולא עשה כן, יש לחייבו לשפות אותה בגין כל סכום בו תחוייב.
בית משפט השלום קבע כקביעה עובדתית, לאחר ששמע ובחן את כל הראיות, ולאחר שקיבל את עדות המבוטח כמהימנה, כי המבוטח אכן דרש מסוכן הביטוח לערוך פוליסה הכוללת כיסוי גם עבור נהג חדש, וכי סוכן הביטוח, שפעל כשלוח של המערערת ומטעמה, התרשל בכך שלא דאג להוצאת פוליסה כמבוקש ובהתאם חייב את חברת הביטוח לשלם למבוטח את מלוא הנזקים שנגרמו בתאונה, מכוח אחריות שילוחית למעשי סוכן הביטוח.
כמו כן, דחה בית משפט השלום את טענת חברת הביטוח כי היא זכאית לשיפוי מלא מסוכן הביטוח בגין הסכומים ששילמה מכוח הפוליסה.
לפיכך, חברת הביטוח הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בטענה כי מרגע שחויבה במלוא הנזק שנגרם לרכבים כתוצאה מהתאונה, ומרגע שנקבע עובדתית כי המבוטח ביקש כי הפוליסה תכסה כל נהג וכי סוכן הביטוח התרשל, הרי שהיה מקום לחייב את סוכן הביטוח לשפותה במלוא הנזק שנפסק נגדה.
במסגרת הדיון שנערך בבית המשפט המחוזי (רק במישור היחסים שבין המבוטח- סוכן הביטוח וחברת הביטוח ולא בשאלת הנזק לצדדי ג') טען המבוטח כלפי חברת הביטוח וכן כלפי סוכן הביטוח, כי ביקש מסוכן הביטוח לערוך פוליסה המכסה גם נהג חדש, וכי מאחר והסוכן מייצג את המבטחת ומאחר והתבקש כיסוי לנהג חדש, הרי שיש לקבוע כי הפוליסה תקפה, ולחייב את חברת הביטוח.
בית המשפט המחוזי קבע, כי מרגע שקבע בית המשפט קמא כי הסוכן התרשל וכל האחריות נופלת על שכמו בלבד, הרי שחברת הביטוח זכאית לשיפוי מלא על מלוא הנזקים שנגרמו לה בשל רשלנותו.
כמו כן, בית המשפט ציין כי סוכן ביטוח שלא וידא כי קיימת התאמה בין דרישת הכיסוי של המבוטח לבין הפוליסה שהונפקה לו, התרשל גם כלפי המבטח ולא רק כלפי המבוטח.
לסיכום, בית המשפט קבע כי כאשר סוכן ביטוח התרשל בתפקידו, ולא דאג להוצאת פוליסה כנדרש, הרי שלאור אחריותה השילוחית, מחד, חייבת חברת הביטוח בתשלום מלוא התביעה כאילו הוצאה הפוליסה הנדרשת, ומאידך, יש לחייב הסוכן בשיפוי מלא על כל הנזקים שנגרמו לחברת הביטוח, שהרי אלמלא רשלנותו של הסוכן לא היה מקום לחייב את חברת הביטוח בתשלום נזקים שאינם מכוסים על פי הפוליסה.

[ע"א (מחוזי- תל אביב) 2117/09 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' עאסם מסארווה ואח']

סגירת תפריט
דילוג לתוכן