בית המשפט העליון קבע כי חברת הביטוח תפצה את המבוטח גם בגין פיצויים של אבדן רווחים בעקבות העיכוב בהעברת הפיצויים למבוטח.

המבוטחת, חברת אחד העם מזון ומשקאות בע"מ הפעילה במשך שנים מסעדה.

המסעדה הוצתה ונשרפה כמעט כליל. בעלי המסעדה פנו לחברת הביטוח שעיכבה את תשלום תגמולי הביטוח, דבר שגרם לכך שחברות ביטוח אחרות לא הסכימו לבטח את המסעדה, כתוצאה מכך, בעלי הנכס לא הסכימו לחדש את הסכם השכירות של המסעדה דבר שגרם בסופו של דבר לסגירתה של המסעדה.
המבוטחת הגישה תביעה כנגד חברת הביטוח, בין היתר, בגין רכיב של אבדן רווחים עתידי. כלומר, תביעה חוזית- נזיקית כנגד חברת הביטוח שחורגת מגבולות חוזה הביטוח וזאת בגין העיכוב בתשלום תגמולי הביטוח.
בית המשפט קבע כי אין כל מניעה שמבוטח יתבע את חברת הביטוח בגין פיצויים עקב הפרת חוזה.
בית המשפט הוסיף וציין, כי כבר בפרשת ע"א 196/88 כלל חברה לביטוח נ' הפועלים ליסינג בע"מ, הכיר בית המשפט העליון בזכותו העקרונית של המבוטח- הנפגע, לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר- המבטח ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה, בהתאם לסעיף 10 לחוק החוזים (תרופות).
כמו כן, בית המשפט הוסיף וציין את פרשת ת"א (חי') 270/00 סקאי קלאב בע"מ נ' סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ שם נדונה תביעתו של מבוטח, מועדון ובית ספר לצניחה, לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו עקב עיכוב בתשלום תגמולי הביטוח בעקבות התרסקות מטוס שהיה בבעלותו. נטען כי העיכוב בתשלום תגמולי הביטוח (שנמשך שנים רבות) הוביל לקריסת העסק ולהפסקת פעילותו של מועדון הצניחה ובסופו של יום למכירתו לצד שלישי. בית המשפט המחוזי קיבל באותה פרשה את התביעה ופסק למבוטח למעלה ממיליון ₪ בגין נזקיו.
בענייננו, קבע בית המשפט כי המשפט הישראלי הכיר באפשרות לפסוק למבוטח פיצויים בגין נזקים תוצאתיים שנגרמו לו עקב עיכוב בתשלום תגמולי הביטוח, בכפוף למבחן הצפיות הקבוע בסעיף 10 לחוק התרופות. לפיכך, אין הצדקה להגביל את תביעתו של המבוטח לתשלום הפרשי ריבית והצמדה לפי סעיף 28 לחוק חוזה ביטוח ואף אין להגבילה לתשלום הריבית המיוחדת הקבועה בסעיף 28א לחוק חוזה ביטוח.
לסיכום, פסק דין "אחד העם" מהווה עוגן חשוב של בית המשפט העליון ומחזק את פסיקות בתי המשפט המחוזיים בנוגע לאחריותה החוזית- נזיקית של חברת הביטוח כאשר היא מעכבת את תשלום תגמולי הביטוח למבוטח.

[ע"א 7298/10 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' אחד העם מזון ומשקאות בע"מ]

סגירת תפריט
דילוג לתוכן