מהן תקופות האכשרה וההמתנה המופיעות בפוליסות הסיעוד ?

שני מושגים חשובים מאוד המופיעים בפוליסת הסיעוד, קרויים בשם תקופת אכשרה ותקופת המתנה.
ידיעת מושגים אלה עלולה להיות קריטית לגבי הכיסוי הביטוחי.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן