מהו שיעור דמי ההשתתפות העצמית שעל מבוטח לשלם למבטח לפי הפוליסה, כאשר מדובר במקרה ביטוח אחד שהצמיח מספר ניזוקים ?

בית המשפט קבע, כי אדריכל שבוטח בביטוח אחריות מקצועית וגרם בהתרשלותו למספר ניזוקים, ישלם השתתפות עצמית אחת בלבד.

דיירים הגישו תביעות נפרדות בגין ליקויי בנייה שנגרמו לדירותיהם.

לפי גישתו של האדריכל (המבוטח), "מקרה הביטוח" הוא הטעות המקצועית שטעה בתכנון אלמנט של חלון לבני זכוכית, שנבנה בכל אחת מהדירות נשוא התביעות, כפי שקבע המומחה המוסכם. המדובר, לטענתו, בתכנון "חזרתי" – שחזר על עצמו בכל הדירות נשוא התביעות, שהן דירות זהות, מאותו טיפוס ומאותו דגם. כלומר, מקור הנזק בטעות תכנון אחת, אלא שהיא מתייחסת למספר רב של פריטים. משכך, המדובר לדידו ב"מקרה ביטוח" אחד – בגינו על המבוטח לשאת בשיעור ההשתתפות העצמית פעם אחת בלבד.
לגישתה של חברת הביטוח, התכנון האדריכלי שבוצע ע"י האדריכל, נעשה לכל דירה בנפרד, וגם הנזק שנגרם לכל אחת מהדירות עקב התכנון השגוי, איננו אותו נזק.
בית המשפט קבע, כי הפגם הוא פגם טבוע בתכנון הקיר, ולא פגם ייחודי לדירה זו או אחרת, והסיבה לכך שהמומחה "קבע לגבי כל תביעה בנפרד את הנזק" – היא רק משום שהתביעות נוהלו בנפרד. משכך- ניתנה בכל תביעה חוות דעת נפרדת. לפיכך, קבע בית המשפט כי אין בכך כדי להפוך את הליקוי, לליקוי הנובע משרשרת של טעויות תכנוניות נפרדות.
בית המשפט ציין, כי מקרה הביטוח מוגדר, בפוליסה כ"נזק הנובע מהפרת חובה מקצועית שחב המבוטח, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות , טעות או השמטה מצד ושנעשו במהלך פעילותו במסגרת מקצועו…".
"מעשה הרשלנות" של צד ג', כלומר: ה"השמטה" או "הטעות" שטעה- היא אחת: תכנון קירות הזכוכית בדירות השונות, בלא שנלקחו בחשבון נתוני הבידוד הטרמי של החומרים מהם עשויים הקירות.
בית המשפט ציטט קטע מפסק דינה של כב' השופטת קרת מאיר בת"א 17616/00 (שלום ת"א) עמילות מכס ותחבורה עמית נ' הדר חברה לביטוח ואח', כדלקמן:
"אין מקום לטענת חברת הביטוח על פיה יש להתייחס לסיווג של כל אחת מהמוניות כאירוע בפני עצמו ולדרוש בגינו השתתפות עצמית… הטעות בסווג היא טעות אחת, והעובדה כי היא מתייחסת למספר רב של פריטים איננה הופכת כל פריט לאירוע בפני עצמו".
בית המשפט הוסיף וקבע כי הפוליסה משתמעת לשתי פנים ולפיכך, אי בהירותה צריכה לפעול כנגד חברת הביטוח שניסחה את הפוליסה.
לפיכך, קבע בית המשפט כי המבוטח ישלם השתתפות עצמית אחת בלבד למרות שטעותו גרמה למס' ניזוקים.[ת"א (שלום ירושלים) 23807/98 אברהמי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ]

סגירת תפריט
דילוג לתוכן