כאשר סוכן הביטוח דורש מהמבוטח מסמכים נוספים לצורך עריכת הביטוח (הקמת הפוליסה) עליו להבהיר למבוטח באופן חד משמעי שכל עוד לא יעביר מסמכים אלה- אין לו פוליסת ביטוח בתוקף.

בית המשפט השלום קיבל את תביעת המבוטח שטען כי סבר שיש לו פוליסת ביטוח בתוקף למרות שנדרש להעביר מסמכים נוספים מסוכן הביטוח לצורך השלמת חוזה הביטוח.

התובע רכש משאית לצרכי עבודה. לגרסתו פנה עוד באותו היום לנתבע במטרה לבטח את רכבו בביטוח חובה ומקיף. הנתבע הפנה אותו ליצירת קשר למשרדו שבכתובת הנתבעת והוא התקשר ודיבר עם פקידה של הנתבעת. לבקשת האחרונה העביר אליה התובע בפקס עותק רישיון רכב ומסמך העברת בעלות, ובנוסף מסר לה את מספר כרטיס האשראי שלו לצורך התשלום.

לטענת סוכנות הביטוח, ביקש התובע בשיחה שהתקיימה עימה לקבל תעודת ביטוח חובה למשאית, והובהר לו כי ביטוח למשאית מפיקה רק חברת הביטוח.
לנוכח השעה המאוחרת ומאחר וחברת הביטוח לא הייתה פעילה, התבקש לשלוח את תצלום רישיון הרכב, מסמך העברת הבעלות על שמו, אמצעי תשלום, ואישור מיגון לצורך הנפקת תעודת ביטוח מקיף.
התובע ביקש לקבל מיידית את ביטוח החובה על מנת לעשות שימוש ברכב והודיע כי יתר המסמכים יועברו באמצעות הנתבע.
בתום יומיים, סוכנות הביטוח הסדירה את התשלום לחברת הביטוח עבור תעודת ביטוח החובה.
לטענת סוכנות הביטוח, התובע לא הציג אישור מיגון לרכב ובלעדיו לא ניתן היה להפיק ביטוח מקיף למשאית.
יתר על כן לפנייתו של הנתבע בכדי לקבל אישור מיגון, השיב התובע כי הוא עסוק באירוע וכשיתפנה, ייפגש עימו.
לגרסת התובע, לאחר כשבוע וחצי, המשאית נגנבה מחניון בזמן שהייתה עמוסה בציוד הפקה (פנסים, תשתיות חשמל ותאורה).
לאחר הגניבה, הגיש התובע תלונה במשטרה ופנה לסוכנות הביטוח והודיע לה על קרות מקרה הביטוח.
לאחר בדיקת סוכן הביטוח, התברר כי למרות הודעתו לתובע בזמנו, כי ישנו כיסוי ביטוחי מקיף וחובה לא בוטח הרכב בביטוח מקיף.
בית המשפט קבע כי חובה היה על סוכנות הביטוח להתריע בפני התובע כי לא עלה בידם להנפיק את הפוליסה וכי כל עוד לא הושלם כל החומר הנדרש, אין בסיס להנחה, אפילו מוטעית, כי נוצרה התקשרות המקנה לתובע כיסוי ביטוחי ולו זמני.
לפיכך, בית המשפט קיבל את עמדת התובע בנוגע לחלותו של הכיסוי הביטוחי בפוליסת המקיף.

[תא"מ (שלום- כפר סבא) 2302-08 נדב כסיף נ' יורם בהט ואח']

סגירת תפריט
דילוג לתוכן