התקבלה תביעה למרות שהמנוחה הפרה את חובת הגילוי לגבי מחלתה

המבטחת אינה זכאית להפחית את הפיצוי למבוטח אם העובדה שעליה ניתנה התשובה שלא הייתה מלאה וכנה לא השפיעה על מקרה הביטוח.

התובע ואשתו המנוחה התקשרו עם חברת הביטוח בפוליסת ביטוח חיים. הפוליסה כללה ביטוח משכנתא על סכום של 385,000 ₪ וזאת בנוגע לדירה שנרכשה על ידי בני הזוג. המוטב בפוליסה הינו הבנק.

בהתאם לתנאי הפוליסה, במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, חברת הביטוח אמורה לפרוע את יתרת המשכנתא ולשלמה למוטב.
בתאריך 25/1/09 נפטרה המנוחה. משכך, פנה התובע לחברת הביטוח בדרישה לשלם למוטב את יתרת המשכנתא, אולם נענה בשלילה.
חברת הביטוח טענה, כי בהצהרת הבריאות המקוצרת אותה מילאה המנוחה בתאריך 8/3/07, היא ציינה, בין היתר, כי אינה חולה ולא חלתה בשנתיים שקדמו למועד לעיל וזאת למרות שבפועל סבלה מבעיות של לחץ דם ושומנים בדם.
בית המשפט קבע כי אכן תשובתה לא הייתה מלאה וכנה – מתיקה הרפואי עולה כי המנוחה נטלה לאורך שנים טיפול תרופתי שנגע לבעיותיה ביתר לחץ דם ושומנים בדם.
יחד עם זאת, קבע בית המשפט כי ס' 8 (2) לחוק חוזה הביטוח קובע מפורשות כי חברת הביטוח אינה זכאית להפחית את דמי הביטוח, אם העובדה שעליה ניתנה התשובה הלא נכונה, לא השפיעה על מקרה הביטוח, על חבותה או על היקפה.
בית המשפט הוסיף וציטט מספרו של ולר, כי: ". . כשאין כל קשר בין מצג השווא למקרה הביטוח לא יהיה זה הוגן לאפשר למבטחת שלא לשלם את תגמולי הביטוח, מפני שהיעדרו של קשר סיבתי מלמד שלא נגרם לה נזק עקב אי הגילוי…"
לאור האמור לעיל, מכיוון שחברת הביטוח לא "ניזוקה" מכך שהמנוחה לא גילתה אודות מחלתה, בית המשפט קיבל את התביעה והורה לחברת הביטוח לשלם את יתרת תשלומי המשכנתא לבנק בהתאם לפוליסת ביטוח החיים.[ת"א (שלום- חיפה) 41708-07-10 מרסל נ' הראל חברה לביטוח בע"מ]

סגירת תפריט
דילוג לתוכן