התיישנות תביעות סיעוד נגד חברות ביטוח

מתי תביעה במסגרת ביטוח סיעודי מתיישנת ?
 תביעה "רגילה" כנגד חברת ביטוח מתיישנת לאחר שלוש שנים.
דהיינו, לאחר שלוש שנים מקרות מקרה הביטוח לא ניתן להגיש את התביעה.
תביעה במסגרת ביטוח סיעודי הינה עילה "מתחדשת" ולמעשה אין התיישנות כל עוד המבוטח מצוי במצב סיעודי.
יחד עם זאת, התביעה תהיה מוגבלת עבור שלושת השנים שקדמו לתביעה בלבד.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן