האם ניתן לעקל כספים בפוליסת ביטוח חיים שנועדה לבטח את מותו של אדם ?

האם ניתן לעקל כספים בפוליסת ביטוח חיים שנועדה לבטח את מותו של אדם ?
במקרים רבים, נושים מטילים עיקולים על כספי ביטוח חיים למקרה מוות ולפיכך, חברות הביטוח לא מעבירות את תגמולי הביטוח למוטבים- האם התנהלותה של חברת הביטוח הינה תקינה ?
אדם רכש פוליסת ביטוח חיים מסוג ריסק למקרה מוות, זהו סוג ביטוח שנועד למקרה שבמידה והמבוטח ימות, יועבר סכום כסף למוטב שייקבע על ידי המבוטח, או ליורשיו.
לעתים, חברות הביטוח מסרבות להעביר את כספי הביטוח למוטב בטענה כי יש עיקול על הפוליסה על ידי נושים שונים (נושיו של המבוטח שנפטר).
בתי המשפט פסקו, כי לא ניתן לעקל כספי "ריסק" בביטוח חיים למקרה מוות וזאת לאור העובדה שהזכות בכספים אלה מעולם לא הייתה של המבוטח עצמו, אלא רק של מוטביו.
כך קבע בית המשפט המחוזי בתל- אביב במסגרת ע"א (ת"א) 2155/09 תדמיר אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' יעל ירון, כדלקמן:
"הואיל וזכויותיו של המבוטח בביטוח חיים אינן כוללות את הזכות לקבל את תגמולי הביטוח במקרה מוות, הרי שלא ניתן לעקל זכות זו ומשכך, אף אם העיקול שהוטל על זכות זו הוטל עוד בטרם נקבעה המשיבה כמוטבת אין בכך כדי להעלות או להוריד, שכן זכות זו כלל לא הייתה של המבוטח- המנוח, ומשכך אינה ניתנת לעיקול, בהתאם לכלל לפיו הנושה אינו יכול לעקל יותר ממה שיש לחייב.
בענייננו, וכפי שקבע בית משפט קמא ועל-כך אין מחלוקת, הפוליסה שערך המנוח היא למקרה מוות בלבד ומכילה רכיב של "סיכון" בלבד, ומשכך ובהתאם לאמור לעיל, הרי שלא ניתן לעקל זכות זו והיא עוברת "נקייה" מחובות למוטבת היא המערערת, כפי שקבע בית משפט קמא בפסק דינו."
לפיכך, במידה וחברת הביטוח מערימה קשיים בהעברת כספי ביטוח החיים עקב עיקול, יש לפנות ולהבהיר בפני חברת הביטוח את המצב המשפטי כפי שתואר לעיל וכן לקבל ייעוץ משפטי פרטני מעו"ד הבקיא בתחום זה.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן