בית המשפט קבע כי המבוטח ישלם השתתפות עצמית למרות שהתביעה כנגדו נדחתה

בית המשפט קבע כי היות וחברת הביטוח שילמה הוצאות "דין וטורח" (שכר טרחת עו"ד) במסגרת תביעת אחריות מקצועית שהוגשה כנגד המבוטח, אזי תחול השתתפות עצמית על המבוטח למרות שהתביעה כנגדו נדחתה.

כנגד המבוטח וחברת הביטוח הוגשה תביעת אחריות מקצועית שנדחתה בסופו של יום.

במסגרת התביעה שהוגשה כנגד המבוטח, חברת הביטוח שכרה עבורו ייצוג משפטי.
בסיום ההליך, פנתה חברת הביטוח למבוטח ודרשה תשלום השתתפות עצמית בגין הייצוג המשפטי ששילמה עבורו.
המבוטח סירב לשלם לחברת הביטוח השתתפות עצמית בטענה שהתביעה כנגדו נדחתה.
במוקד המחלוקת המשפטית שבין המבוטח למבטחת נמצא סעיף 66 לחוק חוזה הביטוח שכותרתו "היקף החבות של המבטח", כדלקמן:
"ביטוח אחריות מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו והוא אף מעל לסכום הביטוח."
בית המשפט ציין, כי לדידו סעיף 66 לחוק חוזה הביטוח משווה בין הוצאות דין וטורח לבין יתרת תגמולי הביטוח בביטוח אחריות, והופך אף הוצאות דין וטורח לתגמולי ביטוח מן המניין. תגמולי הביטוח הם סה"כ התגמולים בהם חבה המבטחת בשיפוי מבוטחה בגין מקרה הביטוח המכוסה. סעיף 66 אינו יוצר אבחנה בין הוצאות המשפט הסבירות לבין יתרת תגמולי הביטוח, אלא מכליל הוצאות המשפט הסבירות בגדר ביטוח האחריות.
בית המשפט ציין, כי יש לבדוק לשון הפוליסה בכל מקרה, כדי לראות הקביעות ביחס להשתתפות העצמית. אין מניעה שמבטחת תוותר בפוליסה על זכותה לגבית השתתפות עצמית אף מהוצאות דין וטורח, כאשר התביעה נדחית או נמחקת.
בית המשפט הוסיף וציין, כי במקרה זה הפוליסה כוללת בפירוש ובשפה ברורה תניה המאפשרת ניכוי ההשתתפות העצמית אף מן ההוצאות, ולא רק מסכום השיפוי.
לאור האמור לעיל, בית המשפט קבע כי המבוטח ישלם השתתפות עצמית לחברת הביטוח.[ת"א (שלום חיפה) 24145/06 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' חמדאן ערפאת]

סגירת תפריט
דילוג לתוכן