בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המבוטחת בנוגע לנזק שנגרם לרכבה

בערעור שהתקיים בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע, נדונה מחלוקת בין מבוטחת לחברת הביטוח בנוגע לנזק שנגרם לרכבה של המבוטחת.

לטענת המבוטחת, היא מצאה את רכבה בחניה שליד ביתה כשהוא ניזוק מאחור. חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב, דחתה את בקשתה לכיסוי הנזק ומכאן הוגשה על ידה התובענה לבית המשפט השלום.

במסגרת פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט השלום, נקבע כי המבוטחת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי הנזק שנגרם לרכבה, נגרם כתוצאה מתאונת דרכים.
כמו כן, ציין בית המשפט השלום בפסק דינו, כי המבוטחת עצמה לא ידעה כיצד נגרם הנזק ואף ציינה בעצמה כי לאחרונה מתנכלים לה. כמו כן, התביעה נתמכת בצילומי הרכב בהם נראית מכה קשה מלמעלה למטה של מכסה תא המטען ולא של פגיעה מאחור.
לפיכך, דחה בית המשפט השלום את תביעתה של המבוטחת היות ולא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח את תביעתה.
המבוטחת לא ויתרה והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי.
בית המשפט המחוזי ציין, כי הכלל הבסיסי בתביעות ביטוח לעניין נטלי הוכחה, הינו כי על המבוטח להוכיח את קרות מקרה הביטוח, ואילו על המבטח, הטוען לפטור מאחריות, להוכיח קיומו של חריג לאחריות הביטוחית [פסקי דין לדוגמא: ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ (פורסם בנבו, מיום 5.10.06); ירון אליאס, דיני ביטוח, כרך ב' , עמוד 1313 (2009)].
בית המשפט המחוזי קבע, כי המבוטחת עמדה בהוכחת מקרה הביטוח כנדרש. טענת חברת הביטוח כי הנזק לא ארע בחניית הבית, הינה טענה בעלמא שלא הוכחה, כאשר כל שעשתה חברת הביטוח נותר בגדר הפרחת השערות, בדבר מעשה מכוון או מרמה, ולא מעבר לכך.

לאור האמור לעיל ובהתאם להלכה בנוגע לנטלי ההוכחה בביטוח, קיבל בית המשפט המחוזי את ערעור המבוטחת והורה לחברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח המגיעים למבוטחת.[רת"ק (מחוזי באר- שבע) 21622-08-12 שרה מירוצניק נ' ביטוח ישיר]

סגירת תפריט
דילוג לתוכן